آموزش ابزارهای مهندسی نرم افزار

آموزش ابزارهای مهندسی نرم افزار

علم مهندسی نرم افزار بسیار گسترده و پهناور است. پیشرفت و توسعه علم کامپیوتر و با روبه کار آمدن نرم افزار ها و اپلیکیشن های مختلف موجب شد تا علم مهندسی نرم افزار کمی سریعتر از سایر علوم پیشرفت کرده و تکمیل شود.

مهندسی نرم افزار دارای ابزار های متنوعی برای ترسیم نمودار های سیستم و تجزیه و تحلیل یک سیستم است. این ابزار ها به مهندسان کامپیوتر کمک می کند تا بتوانند فرآیند تولید نرم افزار و توسعه آن را هم به صورت دقیقتر و هم به صورت مهندسی و علمی تر انجام دهند.

رشنال رز، آموزش رشنال رز، آموزش رسم نمودار با رشنال رز، آموزش رسم نمودار UML با رشنال رز، آموزش نمودار sequence، آموزش نمودار کلاس رشنال رز، آموزش نمودار همکاری رشنال رز، آموزش نمودار activity رشنال رز، آموزش state diagram در رشنال رز، آموزش مهندسی نرم افزار، آموزش رسم نمودار مهندسی نرم افزار، آموزش رسم نمودار نرم افزار رشنال رز

ابزار های تدریس شده در رایان پژوهان پارسه:

مجموعه دوره های آموزشی مهندسی نرم افزار که توسط مدرسین سایت رسمی رایان پژوهان پارسه تهیه شده است دارای جلسات آموزشی مرتبط با  ابزار های ذیل است:

– ابزار رشنال رز(Rational Rose)

– ابزار ویزیو(Visio)

– ابزار پارادایم(Paradigm)

– ابزار پروتج(Protege)

– و غیره

در دوره های آموزشی ابزار های مهندسی نرم افزار به صورت خلاصه و مفید، آموزش کلیه ابزار های ذکر شده را خواهید آموخت.

جلسات آموزشی جدید