دوره آموزشی SPSS Modeler‎

دوره آموزشی SPSS Modeler: نرم افزار داده کاوی SPSS Modeler یکی از محبوب ترین ابزار های پژوهشی است که در زمینه داده کاوی و آماری اعم از خوشه بندی داده ها، طبقه بندی، استخراج الگوهای پرتکرار، انتخاب ویژگی، انجام تحلیل های آماری و غیره کاربرد بسیاری دارد. نرم افزار داده کاوی SPSS Modeler از جمله ابزارهایی که در بسیاری از پژوهش ها و مقالات علمی به عنوان ابزار پیاده سازی استفاده می گردد.

 این دوره آموزشی شامل مراحل آموزشی و  سر فصل هایی به شرح زیر است:
1. ابتدا به تشریح مقدماتی در رابطه با داده کاوی پرداخته می شود.
2. سپس به نحوه آنالیز داده ها و ورود انواع داده ها اعم از داده های اکسل، CSV، داده های مخصوص SPSS Modeler و غیره در این نرم افزار آشنا می شویم.
3. در جلساتی به صورت مجزا مباحثی پیرامون خوشه بندی داده ها با کمک الگوریتم هایی از قبیل K-Means, X-Means, K-Mediods, DBSCAN و غیره آموزش داده می شود.
4. در جلسه دیگر به صورت کلی مباحث طبقه بندی داده ها با استفاده از الگوریتم های دسته بندی همچون درخت تصمیم، شبکه عصبی، ماشین بردار پشتیبان، رندوم فارست و غیره مورد بررسی قرار می گیرد.
5. آموزش استخراج قوانین و الگوه های پر تکرار از یک مجموعه داده با استفاده از الگوریتم های محبوبد Apriori, FP_Growth

جلسات آموزشی جدید