دوره آموزشی وکا

دوره آموزشی وکا: نرم افزار داده کاوی وکا یکی از محبوب ترین ابزار های اکادمیک و دانشگاهی است که در زمینه داده کاوی اعم از خوشه بندی داده ها، طبقه بندی، استخراج الگوهای پرتکرار، انتخاب ویژگی و غیره کاربرد بسیاری دارد. نرم افزار داده کاوی وکا از جمله ابزارهایی که در بسیاری از پژوهش ها و مقالات علمی به عنوان ابزار پیاده سازی استفاده می گردد.

دوره های آموزشی وکا

 این دوره آموزشی شامل مراحل آموزشی و  سر فصل هایی به شرح زیر است:

1. ابتدا به تشریح مقدماتی در رابطه با داده کاوی پرداخته می شود.

2. سپس به نحوه آنالیز داده ها و ورود انواع داده ها اعم از داده های اکسل، CSV، داده های مخصوص وکا(weka) و غیره در این نرم افزار آشنا می شویم.

3.  در جلساتی به صورت مجزا مباحثی پیرامون خوشه بندی داده ها با کمک الگوریتم هایی از قبیل K-Means, X-Means, K-Mediods, DBSCAN و غیره آموزش داده می شود.

4. در جلسه دیگر به صورت کلی مباحث طبقه بندی داده ها با استفاده از الگوریتم های دسته بندی همچون درخت تصمیم، شبکه عصبی، ماشین بردار پشتیبان، رندوم فارست و غیره مورد بررسی قرار می گیرد.

5. آموزش استخراج قوانین و الگوه های پر تکرار از یک مجموعه داده با استفاده از الگوریتم های محبوبد Apriori, FP_Growth

6. آموزش خوشه بندی (Clustering) داده ها در نرم افزار وکا (waka)

7. آموزش قوانین انجمنی (Association Rule Mining) در نرم افزار وکا(waka)

8. آموزش انتخاب ویژگی (Feature Selection) در نرم افزار وکا(waka)

جلسات آموزشی جدید